Kontakty

 

Sídlo společnosti

EDUCO PROSPERITY vzdělávání a poradenství, spol. s r.o.

V. Talicha 845/17, České Budějovice


Provozovna: Na Vyhlídce 1057
370 06 Srubec u Českých Budějovic

Telefon: +420 728 673 501, +420 777 966 557

Datová schránka: 9xizdmg
E-mail: info@educoprosperity.cz

Mapa: kudy k nám


 

 

Poznejte náš tým

Jiří Beníšek

 • Klinická a systematická psychologie (Brno)
 • Působí současně jako andragog (Praha)
 • Diplomovaný absolvent Systému teorie osobnosti enneagram a její rozvoj (ve vzd. programu EPTP, ENNEA, o.p.s. Stanford, USA)

Kouč, lektor emočních a sociálních kompetencí se specializací na emoční inteligenci a osobnostní rozvoj, (vč.akreditovaných  kurzů MŠMT) s tématy např.: škola a psychická zátěž, komunikační dovednosti a strategie v běžných i krizových situacích, koučování, prevence syndromu vyhoření, asertivity a sebevědomí, vedení a řízení lidí,  zvládání konfliktů, stress managementu. Lektor inkluzívního vzdělávání žáků „šablon klíčových aktivit – prevence rizikového chování“. Dále přednáší kurzy pro obchodní zástupce, poradce, liniové manažery, HR  manažery, top manažery, ale také zdravotníky (primáře, lékařské i nelékařské povolání), sociálně pomáhající profese, pedagogy, vedoucí pracovníky ve školství, aj. vystupuje na konferencích.Marcela Litovová

 • FDL UK – fakulta dětského lékařství, atestace I.stupně, působí v Dětském centrum jako sekundární lékařka.
 • Je členkou Nadace Dětský úsměv při DC Praha a pořádá semináře sodbornou tématikou vDC a seminářů „využití prvků muzikoterapie u děti se sociálně zdravotním postižením“ určeny pro zdravotníky, speciální pedagogy psychology i pedagogy.
 • Od r. 2004 realizátorka několika grantů pro Nadaci Dětský úsměv.

Externí pedagožka – výuka studentů prezenčního, dálkového i celoživotního studia na katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK Praha předmětu pediatrie včetně zaměření se na psychosomatickou problematiku dětského věku a první pomoc u dětí. Lektorka pro lékařské i nelékařské profese v rámci seminářů, kongresů a konferencí témata např.: intervence ve zdravotnictví, prenatální období a jeho možný vliv na další vývoj dítěte, využití prvků muzikoterapie u dětí, drogově závislé matky a jejich děti, zkušenosti s péči o drogově závislé matky a jejich děti v DC, využití extero a proprioceptivní stimulace u dětí se sociálně zdravotním rizikem, historie a transformace DC, psychosomatika a akutní reakce na stres, rozvoj emoční inteligence.Blanka Beníšková

 • Klinická a systematická psychologie (Brno)
 • Působí současně jako osobní kouč a dále jako lektorka enneagramu a emočního leadershipu, trenérka emočních a sociálních kompetencí pro dospělé i děti
 • Absolventka Systému teorie osobnosti enneagram a její rozvoj (ve vzd. programu EPTP, ENNEA, o.p.s.) a  mnoha dalších rozvojových kurzů systému teorie osobnosti enneagramu

Kouč, lektorka emočních a sociálních kompetencí se specializací na emoční inteligenci a osobnostní rozvoj, (vč.akreditovaných· kurzů MŠMT) lektorka firemních seminářů v oblasti soft skills (stress managementu, emoční inteligence, zvládání konfliktů v aplikaci na komunikaci, atd.) s tématy např.: emoční rozvoj, time management a také strategie v krizových situacích, koučování, prevence syndromu vyhoření, mentální a relaxační techniky, paměť. Zároveň působí jako lektorka rozvojových kurzů pro rodiče s dětmi, spolupracuje s mateřskými centry atd.Miroslava Škardová

 • Pedagogika, FF UK Praha
 • Speciální pedagogika, PF ZČU Plzeň
 • Absolventka mnoha rozvojových kurzů pro pedagogy, koordinátory a mentory
 • Členka řešitelské skupiny tvorby map učebního pokroku pro čtenářskou gramotnost
 • Aktivní publikační činnost - knihy pro počáteční čtení využívající metodu celostního přístupu k jazyku, přispívá do Učitelských a Kritických listů

Mentorka, lektorka se specializací na profesní (kariérní) rozvoj pedagogů (vč. akreditovaných· kurzů MŠMT), lektorka seminářů zabývající se základními oblastmi práce učitele: komunikace, spolupráce s rodinou, inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty, učební prostředí, výchovné a vzdělávací strategie, plánování a hodnocení a seminářů týmové spolupráce a efektivní komunikace, kurzů lektorských dovedností, seminářů k podpoře čtenářské gramotnosti.Jana Breníková

 • Pedagogika, PF ZČU Plzeň
 • Současně absolvuje doktorandská studia, obor pedagogika, PF UK Praha
 • Působí současně jako pedagogická konzultantka, lektorka emočních a sociálních kompetencí
 • Recenzentka učebnic, odborná redaktorka učebnic, lektorka DVPP
 • Aktivní publikační činnost - přispívá do Učitelských a Kritických listů

Lektorská činnost zaměřená na metody práce rozvíjející klíčové kompetence ve školství, hodnocení a sebehodnocení žáků, spolupráce s rodinou, rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ (vč. akreditovaných· kurzů MŠMT). Pedagogická konzultantka a mentorka, bohatá publikační činnost. Lektorka disponuje vlastní rozsáhlou publikační činností. Hanka Havlová


 • VŠE Praha
 • Coaching with the enneagram certificate program (ICF), G.Lapid-Bogda, PhD., Boston Business School (Santa Fe, New Mexiko)
 • Leadership – Intercultural and Communication Skills in International Adult Education, Malta
 • The Enneagram in Business, Train-The-Trainer Program,G.Lapid-Bogda, PhD., Boston Business School (Basel, Swiss)
 • Filosofický seminář na MU v Brně: Klinická a systematická psychologie
 • Enneagram teacher – ETPTTM školy Trifold School of Enneagram, USA
 • Psychoterapeutický výcvik PBSP - Pesso-Boyden Systém Psychomotor Psychotherapy ®
 • Výcvik práce s tělem a emocemi – MAITRI breathwork ®
 • Výcvik v práci s mimořádnými stavy vědomí a práce s tělem a rituálem školy americké psychoterapeutky Jeneane Prevatt, Ph.D. (Jyoti)
 • a další kurzy z oboru koučinku, leadershipu, neverbální komunikace, NLP, psychologie a terapie doma i ve světě


Kouč, lektorka emočních a sociálních kompetencí, konzultantka, terapeutka.

Specializuje se na propojení tří center inteligence – těla, srdce a mysli. Má dlouholetou zkušenost práce s emocemi a tělem, opřenou o domácí i zahraniční vzdělání v oboru psychologie, psychoterapie, koučinku, neverbální komunikaci a vzdělávání dospělých. Působí v České republice i v zahraničí, věnuje se práci s týmy firemními i školními, rodinami, páry, dětmi i jednotlivci.
Oblasti zaměření: Trénink emoční inteigence / NLP koučink / Enneagram koučink / Leadership / Soft skills firemní vzdělávání / Council / Slaďování pracovního a rodinného života / Transformace stresu / Dlouhodobé rekvalifikační kurzy.Alexandra Kiml

 • Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, obor – učitelství 1. stupně a certifikátové studium speciální pedagogikyFDL
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studium jednooborové psychologie
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií. O.p.s. České Budějovice – speciální pedagogika (CŽV)
 • NIDV – kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • NIDV – Lektor pro společné vzdělávání
 • V roce 2003 měsíční odborná stáž na Asklepios Klinik Schaufling v SRN, na oddělení psychologické péče.
 • Psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu, Telefonická krizová intervence, Práce s krizí a tělem, Trauma I a II, ucelený soubor přednášek Leaderem sám v sobě, V letech 1995-2016 absolvováno cca 550 hodin různých seminářů, kurzů či konferencí týkajících se problematiky SPU, LMD/ADHD, žáků s SVP, témat z oblasti psychologie, speciální pedagogiky, psychiatrie a dalších příbuzných oborů, kvalifikační studium Projektový manažer.

Dvacetiletá odborná praxe jako pedagog na základních školách, psycholog v pedagogicko-psychologické poradně,  školní psycholog na základní škole, speciální pedagog. Současně pracuje jako psycholog a lektor v Dyscentru ve Strakonicích.
Věnuje se pedagogicko-psychologickému poradenství zejména pro děti a jejich rodiče jak v oblasti výukového selhávání, tak i v oblasti poradenství dalšího profesního zaměření a studia. Lektoruje vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky, sociální pracovníky a zdravotní sestry
Přednáší vzdělávací kursy pro pedagogické pracovníky, pro žáky základních škol, pro rodiče žáků základních i mateřských škol. Např. pro Dyscentrum – Strakonice, z. s., CPIV České Budějovice, ZVaS České Budějovice, Tábor, NIDV České Budějovice.
Zkušenosti s prací na projektových aktivitách i projektech OP VK.