Aktuality

21/08/2017
Týden vzdělávání dospělých 2017

Každý rok pro vás pravidelně pořádáme vzdělávací kurzy z oblastí a oborů, které pokrývají celé spektrum potřeb odborného firemního a veřejného vzdělávání. Nabídku školení neustále rozšiřujeme a aktualizujeme tak, aby pro vás vzdělávací kurzy byly maximálně přínosné a získané vědomosti uplatnitelné v běžné praxi. Hlavním hnacím motorem je pro nás spokojený zákazník, který načerpané znalosti uplatňuje ve svém rodinném životě i v pracovní kariéře. V roce 2017 jsme se zúčastnili vzdělávací akce Týden vzdělávání dospělých.

Týden vzdělávání dospělých je celostátní, ale i celosvětová akce na podporu účasti dospělých na jejich vzdělávání. V rámci TVD se konají stovky akcí v desítkách měst ČR, které mají podobu ukázkových kurzů, testování znalostí a dovedností a celé řady dalších aktivit.

Jak probíhají v ČR?

TVD v České republice organizuje již od roku 1995 Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR ve spolupráci se svými krajskými zastoupeními. Konají se vždy v měsících září až listopadu ve většině krajů ČR. I letošním roce se TVD účastníme, aktuální nabídku najdete na našich stránkách v září 2017. Přijďte zjistit co je nového. Těšíme se na Vás.

Jak probíhají ve světě?

V současné době probíhají TVD pod záštitou UNESCO ve zhruba padesáti státech po celém světě (Kanada, Jamajka, Jihoafrická republika, Španělsko, Německo, Norsko, Polsko, Srbsko a další).